HÜDA PAR: Gıda fiyatlarındaki artış durdurulmalıdır

HÜDA PAR: Gıda fiyatlarındaki artış durdurulmalıdır
Yayınlama: 09.08.2021 16:37:13
Düzenleme: 09.08.2021 16:40
860
A+
A-

Temmuz ayı tüketici ve üretici enflasyon rakamları beklendiği gibi yüksek çıktı.

Gıda grubundaki artış ise %24,92 oldu. Enflasyon sepetindeki en önemli grubu oluşturan gıdadaki fiyat artışının devam etmesi düşük ve orta gelirli kesimleri ciddi manada etkilemektedir.

Kamu işçileri, memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki dönem maaş tespit çalışmalarının gıda fiyatlarındaki artış baz alınarak tespit edilmesi hakkaniyete en uygun olanıdır. Zira söz konusu kesim, gelirlerinin neredeyse tamamını zorunlu gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalmaktadır.

Açıktır ki bu kesimler için cari enflasyon %19 değil %25’tir.Maaşlardaki zam pazarlıklarının bu temel üzerinde yapılması en doğru olanıdır. Hükümeti bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Ekonomi idaresinin enflasyonla mücadele konusundaki başarısızlığının bir izahı ve mazereti bulunmamaktadır. Üretici enflasyonunun %45’e dayanmasının tüketici enflasyonu üzerindeki baskısının uzun bir süre devam edeceği bilinmelidir. Özellikle kamu kaynaklı zamların bundaki etkisi büyüktür. Bu konuda sorumlu davranılmalı, olumlu adımlara ağırlık vererek zam yapmaktan kaçınılmalıdır. Fiyatlardaki artışın gün geçtikçe ivme kazanması refahı ortadan kaldırmakta ve gelir adaletsizliğine yol açmaktadır.

MÜLAKATLAR BÜYÜK BİR ADALETSİZLİĞE NEDEN OLMAKTADIR

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması uygulamasına kanunla farklı bir boyut kazandırılmasına rağmen kamu görevlilerinin atamalarında suiistimaller sürmektedir. Özellikle öğretmen atamalarında son dönemde uygulanan yöntem, ehliyet ve liyakat ilkelerinin çiğnenmesine ilaveten kanuna karşı hile prosedürüne dönüşmüştür. Yazılı sınav puanları oldukça yüksek olan adaylara mülakatlarda baraj altında puanlar verilerek atamalarının engellenmesi açık bir hukuksuzluktur. Adayların mülakat puanlarının güvenlik soruşturması sonuçlarına göre verilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Hukuk devleti; devletin bütün organlarıyla hukuka uygun davranmasını zorunlu kılar. Devlet kendini hukuk kurallarına uymak zorunda görmüyorsa, vatandaşını bu kurallara uymaya zorlama hakkını kaybeder. Mevcut durumda, güvenlik soruşturması uygulamasını perde arkasından yapıp sonucu ilgiliye tebliğ etmeyen devlet, bu şekilde öğretmen ve yönetici pozisyonlarına hak kazanan vatandaşların, haklarını dava yoluyla geri almalarının yolunu da kapatmaktadır. Bu uygulama büyük bir adaletsizlik doğurmaktadır. Zira mülakat puanlarına karşı bir hak arama yoluna sahip olmayan adaylar, dava yoluyla yapılan hukuksuzluğu iptal ettirememekte ve mağduriyetleri kalıcı olmaktadır. Devlet, kanuna karşı hile yapmayı bırakmalı, hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde hareket etmelidir.

AHLAKİ KAOS HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Ahlak eğitiminin yetersizliği, toplumun manevi dayanaklarını temelden çürütmekte, manevi buhranlar her gün daha da artmaktadır. Geçen hafta bir kadının banyoda parçalanmak suretiyle katledilmesi, bunun son örneğidir. Bugün toplumda meydana gelen bu tür acı tablolar sözde modern hayatın getirmiş olduğu yaşam tarzının hazin sonuçlarıdır. Alkol, uyuşturucu, gayrimeşru ilişkiler, sosyal medya, TV programları ve diziler şiddet olaylarının asıl kaynağı ve en büyük nedenidir. Fakat bu hususun üzeri örtülmekte ve ustalıkla gözlerden kaçırılmaktadır.

Meydana gelen şiddet ve cinayet olayları bireysel olaylar olarak lanse edilseler de bunların toplumsal boyutu göz ardı edilemez. Sinema ve dizilerin yansıtmış olduğu görsel ve işitsel algı ile model olarak topluma dayatılan kültürsüzlük,  insani duyguları bitirmektedir. Her geçen gün değerlerimizden uzaklaşan gençlerimiz batının ideolojilerinin kucağında heder olmaktadır.  Toplumumuzun geleceğini teminat altına almak için gerekli önlemler alınmalı, istismara zemin hazırlayan tüm faktörlerle mücadele edilmelidir.  Toplumu felakete sürükleyen alkol, uyuşturucu ve gayrimeşru birlikteliklere karşı tedbirler artırılmalı, aile kurumu güçlendirilmelidir. Toplumumuzda meydana gelen şiddet sarmalının gözlerden kaçırılan asıl sebepleri görülmeli, sonuç odaklı çözümler üretilmelidir.

COVİD 19 VAKA ARTIŞLARI VE AŞI

Corona salgını, başta sağlık olmak üzere sosyal hayatımızı birçok yönden olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Aşılama oranında istenen seviyeye henüz ulaşılamaması toplumsal bağışıklığın oluşmasını maalesef ertelemektedir. Vaka ve vefat sayılarında yeniden yükseliş, tedbirler konusunda hepimize bireysel ve toplumsal sorumluluklar yüklemektedir. Vaka sayıları başta olmak üzere şeffaf yürütülmeyen süreç, ekonomik endişelerle vatandaşlarımızın sağlığının turizme kurban edilmesi, yerli aşı çalışmalarının çok ağır işlemesi ve sosyal medya üzerinden aşı konusunda yaşanan spekülasyonlar sürecin başarısızlığının önemli sebepleri arasındadır.

Hükümet, Covid-19 salgınına karşı yapılan çalışmaları daha şeffaf yürütmeli, aşı olma konusunda vatandaşların endişelerini gidermeli, turizm sektörüne yönelik corona tedbirlerini artırmalıdır. Hiç kimse ne kendisinin ne de birlikte yaşadığı insanların hayatını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Bu nedenle vatandaşlarımız insani ve toplumsal sorumluluk gereği daha duyarlı olmalı, normalleşme sürecine katkı sunmak için gerekli tedbirlere riayet etmeli ve bir an önce aşılarını yaptırmalıdırlar.

AFGANİSTAN’DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

Taliban ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında işgalci güçlerin çekilmesine rağmen ülkede şiddet devam etmektedir. Taliban ve Kabil hükümeti arasında devam eden çatışmalarda son üç ayda 1000’den fazla sivil yaşamını yitirmiş, 950 binden fazla sivil ise yerinden olmuştur. Tarafların müzakereyi reddetmeleri ve çatışmayı körükleyici tavırları ülkedeki durumu daha da kötüleştirmektedir.

Çatışmalar, ülkede istikrarsızlığı derinleştirmesinin yanı sıra büyük bir göç dalgasına sebebiyet vermektedir. ABD; Afganların ABD’ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağını belirterek göç için Türkiye’yi işaret etmiştir. Yirmi yıllık işgalin ardından geride iç savaş ve yıkım bırakan ABD, şimdi de Afganistan politikasının bedelini bölge ülkelerine ödetmeye çalışmaktadır. Yeni bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya olan İran, Pakistan ve Türkiye, Afganistan krizinin çözümü için birlikte hareket etmek zorundadır. Afganistan’da güvenlik ve istikrar için ön koşulsuz ateşkese aracılık edilmelidir. Afganistan’da çatışan taraflar, Afgan halkının menfaatlerini kendi çıkarlarının önünde tutmadıkça bu savaşın sona ermesi mümkün değildir.

SİYONİST REJİMİN BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİK TACİZLERİ

Filistin’i açık hava hapishanesine dönüştüren ve Filistinlilere yönelik insanlık suçu işleyen Siyonist işgal rejimi bölge ülkelerine yönelik tacizlerini artırmaktadır. İşlediği soykırıma rağmen herhangi bir yaptırıma maruz kalmamanın verdiği cesaretle bölge ülkelerine yönelik hava saldırıları düzenleyen siyonist işgalciler son olarak Lübnan topraklarını hedef almış, İran’a yönelik saldırı tehditlerini de arttırmıştır.

İşgal rejimi, haydutluğunun cesaretini sadece uluslararası destekçilerinden değil aynı zamanda ekonomik ve siyasi menfaat uğruna normalleşme ihanetine imza atan bölge ülkelerinden almaktadır. Filistin’e sırt çeviren işbirlikçi rejimler siyonist işgalcilerin yeni soykırım planlarına da sessiz kalmaktadır. Siyonistlerin körüklemeye çalıştığı fitne ve kargaşa ortamının tüm bölgeye yayılmasının önüne geçmek için işlediği suçlar karşılıksız bırakılmamalı, saldırılarına karşı güçlü ve caydırıcı tepkiler verilmelidir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.