Peygamber Sevdalıları Vakfı’ndan Mirac Kandili mesajı

Peygamber Sevdalıları Vakfı’ndan Mirac Kandili mesajı
Yayınlama: 27.02.2022 04:30:20
892
A+
A-

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Recep ayının 27’nci gecesi idrak edilecek olan Mirac Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı.

Bizleri, bir MiracKandili’ne daha kavuşturan şanı yüce Mevla’mıza hamdusenalar olsun. Salat ve selam; gözümüzün nuru Hz. Muhammed’in(sallallahualeyhi vesellem),ashabının, salihlerin ve şehidlerin üzerine olsun.

RabbimizAllah (celle celâluhu)İsra suresinin ilk ayetinde, “Kulunu bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bazıâyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hak­kıyla görendir.” buyurarak bu hadisenin hakikatini Kur’an-ı Kerim’le bâkî kılmıştır. Necm suresinde de Allah -azze ve celle-“(Onunla Rabbinin) araları, iki yay arası kadar ya da daha yakın oldu. Allah, o anda kuluna vahyini bildirdi.”(Necm, 9-10) buyurmuştur.

Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilmiş, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiş, varlık ufuklarının üstüne çıkartılarak Yüce Allah’ın huzuruna varmıştır.

Hz. Peygamber’in(sallallahualeyhi vesellem)Miraca çıkışı; O’nun, sünnet-i seniyyesinin önemine ve tüm Müslümanlar için ab-ı Kevser hükmünde olduğuna Rabbânî bir mühürdür. Kur’an ve Sünnet, bir kumaşın iki yüzü gibidir. Birbirinden ayrı olmaları mümkün değildir. Toplumun ıslahı ve huzuru için mücadele yürüten her kim varsa Allah’ın razı olduğu sonuca ancak O’nun Nebevî metoduyla ulaşılabilir. Çünkü Allah-u Teala; rızasını ve hoşnutluğunu O’nun sünnetine uymaya,O’nu rehber edinmeye bağlı kılmıştır.

 

Bu mübarek gecede;

·    Camilerde programlar tertip etmek

·    Kur’an-ı Kerim okuyarak kalbimizi ve gecemizi ihya etmek

·    Cevşen-ül Kebir okumak. Peygamberimize sık sık salavat getirmek

·    Aile bireyleriyle birlikte günün anlam ve önemiyle ilgili aile sohbeti yapmak

·    Geçmiş günlerimiz hakkında iç muhasebe yapmak

·    Günahlarımızın bağışlanması için Allah’tan çokça af dilemek

·    Hastalarımız için dua etmek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmek

·    Eş, dost ve yakınlarımızla uzaktan da olsa hal ve hatırlarını sorup kandillerini tebrik etmek

·    İslam coğrafyasında zalimlerin zulmüne maruz kalmış kardeşlerimizin kurtuluşu için dua etmek gibi ibadet ve dualarla gecemizi en hayırlı şekilde ihya etmeliyiz.

Mirac mucizesinin yıldönümü olan bu mübarek gecenin hürmetine, ümmetin ıslahı ve kurtuluşu için didinen, hizmet eden tüm Müslümanlar;Hz. Peygamber’in(sallallahualeyhi vesellem)sünnetinin etrafında daha da sıkıca kenetlenmelidir. Allah-u Teala; bu mübarek gecede feyzimizi çoğaltsın ve zulmün sonunu getirip bir an önce Asr-ı Saadeti andıranbir iklime kavuştursun bizleri…

Hz. Peygamber’in(sallallahualeyhi vesellem);Allah’ın-azze ve celle- dergahından pek çok ilahi hediye ile döndüğü Mirac mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecenin, İslam alemine ve tüm insanlığa bereket ve müjdeler getirmesini, başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere tüm İslam beldelerinin kurtuluşuna vesile olmasını temenniederek İslam ümmetinin MiracKandili’nitebrik ederiz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.