Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı Doktora gitmeden halledilebilecek

Resmi Gazete’de uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğe göre isteyen vatandaş uzaktan muayene olabilecek, gözlem ve takibi yapılabilecek. E-reçete, e-rapor yazılabilecek. Hatta uzaktan cerrahi müdahale dahi yapılabilecek, Türkiye’deki doktorlar tüm dünyadan hasta bakabilecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı Doktora gitmeden halledilebilecek
Yayınlama: 11.02.2022 14:51:04
478
A+
A-

Uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayımladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak vurgulandı. Yönetmelikte, “Uzaktan sağlık hizmeti” şöyle tanımlandı:

“Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini ifade eder.”

Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:

Uzaktan muayene edilebilir
Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

Tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir
Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Psikososyal destek
Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

Riskli ve yaşlı kişi takibi
Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

Cerrahi operasyon
Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Salgından koruma işlemleri
Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

Sağlık verileri ölçülebilir
Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

E-reçete, e-rapor
Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Başka hastanenin hastasına da bakılabilecek

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık hizmeti sunabilir.

Bakanlık faaliyet belgesi̇ verecek
Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi verilecek. Faaliyet izni, sağlık tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine işlenecek.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.